Περιχειρίδες NIBP

Περιχειρίδες και σωλήνες NIBP όλων των τύπων.

Διαθέτουμε περιχειρίδες σε διαφορετικά μεγέθη, σωλήνες και συνδετικά για μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών και πιεσόμετρα όλων των κατασκευαστών.