Καλώδια TEMP

Καλώδια θερμοκρασίας όλων των τύπων

Διαθέτουμε πολλών τύπων αισθητήρες θερμοκρασίας καθώς και προεκτάσεις και splitter για όλων των τύπων μόνιτορ , ειδικών θερμόμετρων.