Καλώδια ECG

Καλώδια ECG όλων των τύπων.

Διαθέτουμε καλώδια ECG , απολήξεις (3-πολικές, 5-πολικες, 10-πολικές) , προεκτάσεις και ενιαία καλώδια για μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών και για καρδιογράφους.