Εγκαταστάσεις

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Η εταιρία Siamos Medical με έδρα το Γέρακα Αττικής, διαθέτει μια σύγχρονη ιδιόκτητη κτιριακή μονάδα 500 m2.  Όλοι οι χώροι είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν ένα αποδοτικό και κυρίως ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Οι εγκαταστάσεις της αποτελούνται από

  • Γραφεία Διοίκησης,
  • Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Τεχνικής Υποστήριξης,
  • Τμήμα Πωλήσεων,
  • Τμήμα Αποθήκης,
  • Τμήμα Ποιότητας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το κάθε τμήμα της εταιρείας μας, στελεχώνεται από καταρτισμένους Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για την άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Το προσωπικό μας, εκπαιδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ακολουθεί πλήρως τις εξελίξεις στον Ιατροτεχνολογικό τομέα.

Συνεδριακός Χώρος / Έκθεση Προϊόντων

Ο συνεδριακός χώρος βρίσκεται στα γραφεία Διοίκησης της εταιρείας μας. Στον χώρο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο εκθεσιακός χώρος μας, όπου η εταιρία διοργανώνει κατά περίπτωση επιδείξεις του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που εμπορεύεται καθώς και σεμινάρια / εκπαιδεύσεις, τα οποία απευθύνονται στους χρήστες των μηχανημάτων, ιατρικό προσωπικό και προσωπικό της εταιρείας.