Αναλώσιμα Καπνογραφίας / Σπιρομετρίας

Διαφόρων τύπων αναλώσιμα καπνογραφίας και σπιρομετρίας

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αναλωσίμων καπνογραφίας και σπιρομετρίας ( σωληνάκια και συνδετικά διαφόρων ειδών) , για όλων των τύπων μηχανημάτων.