Ενημέρωση - Αναβάθμιση

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της σημερινής εποχής, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για αντίστοιχες υπηρεσίες και σε άλλων τύπων μηχανήματα, καθώς ο στόχος της Siamos Medical είναι να εξυπηρετεί και να δίνει λύσεις στους πελάτες της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα μπορεί.

Όλα τα μηχανήματα – εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται από το τεχνικό μας τμήμα διακριβώνονται ετησίως και αναβαθμίζονται, όπου απαιτείται και προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με σκοπό να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο παροχών και υπηρεσιών.