Υποστήριξη - Γενικές Πληροφορίες

Η επιχείρηση μας, στα πλαίσια της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και θέλοντας να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσίας, διαθέτει εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, βάσει ISO 13485:2012 και ISO 9001:2015 για τα προϊόντα και τα μηχανήματα που διαθέτει και διακινεί, καθώς και για μηχανήματα και συσκευές διαφόρων κατασκευαστών που εντάσσονται στο κομμάτι του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς τα πρότυπα ISO, γνωρίζουμε ότι πρέπει τουλάχιστον ετησίως να ελέγχονται / συντηρούνται / πιστοποιούνται μηχανήματα και συσκευές που έχουν άμεση επαφή με ασθενείς και προσωπικό, με τον κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό ελέγχου.

H Siamos Medical σεβόμενη τον χώρο της υγείας, τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν και του πολίτες, φροντίζει να:

  • Ενημερώνεται εγκαίρως για τυχόν αναβαθμίσεις / ενημερωτικές οδηγίες των κατασκευαστών
  • Διακριβώνει ετησίως τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για τον έλεγχο / συντήρηση / πιστοποίηση των μηχανημάτων που υποστηρίζει
  • Διαθέτει ικανό απόθεμα ανταλλακτικών – υλικών στις αποθήκες της
  • Διαθέτει προσωπικό τεχνικά καταρτισμένο / εκπαιδευμένο με γνώσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας