Η εταιρεία μας

Η SIAMOS MEDICAL είναι καθ΄ όλα έτοιμη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής κρίσης με δυνατότητες παροχής Τεχνικής Υποστήριξης και Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε Μονάδες Εντατικής, Χειρουργεία, Εργαστήρια, Μελέτες  – Ειδικές Κατασκευές, Παροχή ειδικών αναλωσίμων.

Συνεργαζόμαστε πιστοποιημένους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαθέτουμε  τεχνικούς εξειδικευμένους σε επιστημονικά όργανα – μηχανήματα και καταρτιζόμενους, που θα δίνουν λύσεις σε όλες σας τις απαιτήσεις.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8/1348/04 και των προτύπων ISO 9001 & ISO 13485.