Κυκλώματα Αναπνευστήρων

Κυκλώματα αναπνευστήρων / αναισθησιολογικών

  • Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα κυκλωμάτων αερισμού ασθενή μίας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων.
  • Με την χρήση ή όχι υδατοπαγίδας ή αγοράζοντας έτοιμο σετ για συγκεκριμένο μηχάνημα.
  • Υπάρχει δυνατότητα διαφόρων επιλογών.