Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Με το  υψηλής κατάρτισης προσωπικό μας, μπορούμε να παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επισκευή και συντήρηση αναισθησιολογικών μηχανημάτων, αναπνευστήρων, μόνιτορ, καρδιογράφων, οξυμέτρων, ηλεκτρονικών πιεσομέτρων και άλλων μηχανημάτων.

Επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών, αντλιών και διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρης έλεγχος – πιστοποίηση, με διακριβωμένο εξομοιωτή τελευταίας γενιάς, ηλεκτρικής ασφάλειας συσκευών όλων των τύπων με αναλυτική αναφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται συσκευές όπως Μόνιτορ Παρακολούθησης Ασθενούς, Καρδιογράφοι, Απινιδωτές, Διαθερμίες, Θερμοκοιτίδες και Αναπνευστήρες.

Πλήρης έλεγχος – πιστοποίηση, με διακριβωμένο εξομοιωτή τελευταίας γενιάς, των βιολογικών παραμέτρων ασθενούς από Μόνιτορ μεταφοράς – ΜΕΘ – ΜΑΦ – χειρουργείων – ανάνηψης και καρδιογράφων

Πλήρης έλεγχος – πιστοποίηση, με διακριβωμένο εξομοιωτή τελευταίας γενιάς,  αυτόματων απινιδωτών AED, καθώς και απινιδωτών νοσοκομειακού τύπου με μόνιτορ, ΗΚΓ και βηματοδότηση.

Πλήρης έλεγχος – πιστοποίηση, με διακριβωμένο εξομοιωτή τελευταίας γενιάς, διαθερμιών όλων των τύπων.

Πλήρης έλεγχος – πιστοποίηση, με διακριβωμένο εξομοιωτή τελευταίας γενιάς, αναπνευστήρων όλων των τύπων.

Οι παραπάνω έλεγχοι / πιστοποιήσεις μπορούν να γίνουν σε οποιουδήποτε κατασκευαστή τα μηχανήματα μας ζητηθεί.

3)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος εμπορευόμαστε, καθώς και την εκπαίδευση χρηστών – προσωπικού – τεχνικών σε θέματα λειτουργίας, συντήρησης, αξιοποίησης του μηχανήματος.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη για το στήσιμο ενός νέου ιατρείου – κλινικής, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, προσφέροντας ευέλικτα πακέτα μηχανημάτων και συσκευών / ιατρικά παρελκόμενα / επίπλωση / αυτοματισμούς / πλήρες σύστημα ασφάλειας με παρακολούθηση.