Ιατρικές οθόνες

Category:

Διαφόρων ειδών ιατρικές οθόνες

Οθόνες κλινικής επισκόπησης και οθόνες χειρουργείων, ιατρικών προδιαγραφών και λειτουργιών (medical grade).