Λαρυγγοσκόπια

  • Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδων τύπου Mc Intosh και Miller blades
  • Xenon/Halogen ή LED οπτικές ίνες
  • Με επαναφορτιζόμενες ή αλκαλικές μπαταρίες χειρολαβή 2,5 V
  • Μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χειρολαβή 3,5 V
  • Κλιβανιζόμενα μέρη στους 134 °C
  • Σταθμός φόρτισης χειρολαβών (προς επιλογή)